Reference

Rodinný dům Černá Hora

Samostatně stojící, nikterak nevybočující z tradičního tvarosloví, přesto čistý, jednoduchý, elegantní a ekonomický. K tomu ještě dispozičně přehledný, provozně a funkčně jednoznačně definovaný.

To vše sdružuje návrh rodinného domu na menší parcele při okraji města. Celková koncepce a základní myšlenka tohoto domu vychází především z přání investorů, kteří zkrátka chtějí bydlet ve svém. Chtějí být VeSvém domě, VeSvém prostoru, kde chtějí žít a trávit čas s rodinou podle toho, jak si před časem vysnili.

Vnitřní dispoziční kompozice nepřichází s ničím revolučním, naopak vychází z léty prověřených vazeb a fungujících provozních vztahů – vše ale sladěno do co možná nejharmoničtější podoby. Nachází se zde vše potřebné pro rodinný život, je zde oddělena „veřejná“ a „soukromá“ část domu, došlo k  podřízení se orientaci ke světovým stranám, stejně jako k tomu, že výraz exteriéru dotváří zástavbu okraje menšího městečka a snaží se tak dotvářet charakter typické zástavby předmětné lokality. To vše v soudobém provedení času přítomného.

 

zadní pohled 1

zadní pohled 2

uliční pohled

zadní pohled garáž

uliční pohled garáž

Interiér 2

Interiér 1