Rady a tipy

Čas jsou peníze

Projekt PB vznikl jako přirozená reakce na přetížený trh odborníků činných ve výstavbě. Časové ztráty na každém projektu dnes počítáme v měsících a u některých projektů i v rocích. Finanční ztráta pro investora je nezřídka kdy srovnatelná s už tak dost vysokou cenou projektu. Standardní koncept projekčních kanceláří na tento stav nedokáže reagovat. Vývoj požadavků na výstavbu ze strany české legislativy celou situaci bohužel zhoršuje. V konečném důsledku se nám stále více rozevírají nůžky mezi náklady na PROJEKT a dobou zpracování projektu. Jednoduše řečeno, projekt je dražší a trvá déle.

Je chybou vnímat cenu za projektovou dokumentaci jako samostatnou položku projektu. Kvalitní projektová dokumentace si sama na sebe vydělá, což se projeví při realizaci. Aby to tak skutečně bylo, pak musí být dokumentace zpracována v adekvátní kvalitě, za přijatelnou dobu a cenu. Každá kvalitní práce si vyžaduje svůj čas. Mluvíme zde ale o čase investovaném do práce na projektu. Prostoje samy o sobě kvalitu projektu nijak nezvyšují. V konečném důsledku pouze oddalují uvedení stavby do provozu a tím připravují investora o finanční prostředky.

Jak jsem již uvedl výše, časové prostoje jsou dnes největší slabinou projektové fáze. Počet odborníků, nezbytných ke zpracování projektu se rok od roku zvyšuje, což zvětšuje nároky na organizaci projekční fáze. Pozici hlavního inženýra projektu, který je za tuto organizaci odpovědný vykonává zpravidla projektant stavební části, čili části, která je nejobsáhlejší. Je téměř nemožné současně projekt zpracovávat a také organizovat ostatní profese. Výsledek je vždy stejný, musí se čekat. V reakci na tento již zastaralý model Projektant Brno nabízí profesi hlavního inženýra projektu odděleně od ostatních profesí. Pevně věřím, že takto ušetřené dny, týdny i měsíce, ušetří investorovi spoustu vedlejších výdajů a starostí.